Compacte Nieuwsbrief 2022-2

maart 2022

Dames en heren,

Deze keer is ‘ie wel heel compact, maar wel belangrijk dus even opgelet.

Vooral voor diegenen die een Cup Compact willen gaan opbouwen is het van belang te weten dat de nieuwe optie 4 voor de rolkooi iets anders in elkaar steekt dan we tijdens de rijdersmeeting hebben besproken.

Het gaat om de kooi die volgens FIA richtlijn gebouwd wordt door een door de Knaf gecertificeerde rolkooiproducent. Inmiddels heeft de Knaf een definitief ei gelegd over de certificering van deze kooi en gesteld dat deze certificering voor onze Compacts verplicht is. Dus niet optioneel zoals we in eerste instantie hoopten en dachten. Houd er dus rekening mee als je een dergelijke kooi wilt laten inbouwen dat deze certificatie deel uit moet maken van het bouwproces! Dit betekent helaas ook een extra kostenpost, maar dan heb je wel een rolkooi waar je overal mee terecht kunt, ook in het buitenland. Het goedkopere alternatief voor nieuw op te bouwen auto’s is en blijft de Sukkel kooi.

Binnenkort zal het nieuwe Technisch Reglement worden gepubliceerd.

Uw dienaren