Reglement

Binnen de BMW Compact Cup hanteren wij 3 uitgangspunten namelijk: Gelijkheid, Betaalbaarheid en Veiligheid. Deze punten zijn reglementair vastgelegd. Hierdoor blijven auto’s gelijk en onstaat er een eerlijke strijd op de baan, de rijder het verschil. Gedurende het seizoen wordt de naleving gecontroleerd. 

Voor ons gelden 2 reglementen namelijk:

  • Autorensport Reglement Clubsport hierin zijn generiek (veiligheid)regels opgenomen die voor alle clubsport raceklasses gelden.
  • BMW Compact Cup reglement 2022, in dit reglement zijn specifieke regels vastgelegd met als doel om de cup auto’s gelijk te houden. In dit reglement is aangegeven welk aanpassingen aan de cup auto zijn toegestaan en op welke wijze technische controles worden uitgevoerd.